Grafik

Pierwsza niedziela:

przed 11:00 św. Jadwigi

przed 12:45 św. Augustyna

Druga niedziela:

przed 11:00 bł. Honorata oraz św. Archaniołów

przed 12:45 św. Faustyny

Trzecia niedziela:

sobota

przed 17:00 św. Moniki;

niedziela

przed 8:00 św. Józefa

przed 11:00 św. Anny oraz św. Ojca Pio

przed 12:45 św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Czwarta niedziela:

przed 8:00 św. Antoniego

przed 12:45 Koło Przyjaciół Misji, św. Wojciecha

Piąta niedziela:

sobota

przed 17:00 – św. Moniki, bł. Honorata oraz św. Archaniołów;

niedziela

przed 8:00 św. Antoniego, św. Józefa

przed 11:00 św. Jadwigi, św. Anny oraz św. Ojca Pio

przed 12:45 św. Augustyna, św. Faustyny, św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

Na prośbę zelatorów podajemy również intencje parafialne i papieskie, w których może być ofiarowany różaniec (np. w kościele intencje papieskie, a w domu parafialne, lub na odwrót).

Podajemy Papieskie i Parafialne intencje modlitewne na drugą połowę 2021 roku:

Styczeń: aby wszystkie osoby, doświadczające dyskryminacji i prześladowań na tle religijnym, znalazły w społeczeństwach, w których żyją, uznanie własnych praw i braterskiej godności.

Luty: aby siostry zakonne i inne kobiety konsekrowane nadal odkrywały nowe odpowiedzi w obliczu wyzwań naszych czasów.

Marzec: aby chrześcijanie, w obliczu nowych wyzwań bioetycznych wspierali ochronę życia modlitwą i działaniami społecznymi.

Kwiecień: aby zaangażowanie pracowników służby zdrowia w opiekę nad osobami chorymi i starszymi, szczególnie w krajach najuboższych, było wspierane przez rządy i lokalne wspólnoty.

Maj: aby ludzie młodzi, powołani do pełni życia, odkryli w Maryi wzór słuchania, głębię rozeznawania, odwagę wiary oraz poświęcenie się służbie.

Czerwiec: aby rodziny chrześcijańskie na całym świecie, dzięki konkretnym gestom, przeżywały bezinteresowność miłości oraz świętość w codziennym życiu.

Styczeń: o zdrowie i siły dla osób w podeszłym wieku i doświadczanych chorobami

Luty: o opiekę Matki Najświętszej dla małżonków, rodziców i rodzin

Marzec: o nawrócenie dla osób żyjących w grzechu ciężkim

Kwiecień: o rozwijanie dziedzictwa Św. Jana Pawła II w polskich szkołach i rodzinach

Maj: o trwanie w przyjaźni z Jezusem dla dzieci pierwszokomunijnych

Czerwiec: o właściwy wybór drogi życiowej dla ludzi młodych