Święty Stanisław Kostka

stanislawkostkahamilton

Święty Stanisław Kostka uczy nas jak pięknie przeżyć młodość. Nękany przez złego ducha, uzdrowiony przez Maryję, podjął decyzję o wstąpieniu do zakonu jezuitów. Uczynił to wbrew woli rodziców i okupił wielkim cierpieniem.

“Do wyższych rzeczy jestem stworzony i dla nich tylko żyć powinienem” – mówił ten chłopiec, który odszedł w opinii świętości. Jego kult rozszerzył się na cały świat.

Niech św. Stanisław Kostka będzie patronem – patronem trudnych dróg życia polskiego, życia chrześcijańskiego. Szukajmy u niego stale wspomożenia dla całej młodzieży polskiej, dla całej młodej Polski.
– Jan Paweł II