Zapraszamy dzieci w wieku przedkomunijnym na Liturgię Słowa („Children’s Liturgy of the Word”), zaś dzieci starsze na przygotowane z myślą o nich kazania – wszystko to podczas Mszy rodzinnych, z oprawą muzyczną chórku dziecięcego – w każdą niedzielę o g. 12:45.