ostatnia wieczerza Hamilton

Katecheza dla Dzieci

KAŻDA NIEDZIELA o 12:45

Zapraszamy wszystkich na “mszę rodzinną” w każdą niedzielę o godzinie 12:45. Msza ta skierowana jest głównie do dzieci i młodzieży, jak również rodzin z małymi dziećmi. Podczas tej mszy odbywają się równolegle “Children’s Liturgy of the Word Program” – Liturgia Słowa dla dzieci w przedziale wiekowym 5 do 12 lat. Zajęcia są prowadzone w pokoju w przedsionku kościoła – dzieci “zwoływane” są przez księdza na początku mszy (po “kolekcie”, to jest modlitwie odmawianej po “Chwała na wysokości Bogu” a przed czytaniami), po czym wychodzą z panią nauczycielką na około 15-20 minut, podczas których poprzez zabawę i rozmowę uczą się o Ewangelii czytanej danego dnia. Po skończonej zabawie/nauce dzieci wracają do kościoła zaraz po modlitwie wiernych, maszerując w procesji z darami. Zajęcia prowadzone są głównie w języku angielskim ze względu na dostępność materiałów. Natomiast Msza i kazanie w kościele skierowane jest po polsku do nastolatków i i młodzieży powyżej 12 roku życia. 
Mamy już chętnych do prowadzenia programu, ale potrzebujemy więcej osób, żeby nauczyciele mogli pracować w parach i aby ich “kolej” w prowadzeniu tej Liturgii Słowa nie przypadała częściej niż raz w miesiącu. Osoba chętna do pomocy musi lubić i umieć pracować z dziećmi oraz przedstawić ważny Police Check (w przypadku nowego dokumentu jego koszt pokrywa parafia). Ze swojej strony natomiast zapewniamy materiały edukacyjne i plastyczne potrzebne do efektywnego prowadzenia zajęć. Chętni proszeni są o kontakt z kancelarią parafialną lub księdzem proboszczem.